Meetlorrie CAT-T

Selectra vision meetlorrie kan de volgende metingen uitvoeren.
Rijdraadhoogte, verschuiving en slijtage.
Alle draden.
spoorbreedte, verkanting.
Verkantingsverschil.
Paalafstand, perronafstand. Profiel.
Gegevens op aanvraag.

 

Meer informatie:

 

De selectra Vision meetlorrie is een modulair opgebouwde lorrie. Naast een aantal standaard metingen kan het apparaat naar wens van de klant metingen uitvoeren.

Diverse opties, waaronder:

Rijdraadligging
railprofiel
Profiel van vrij ruimte, bijvoorbeeld tunnels, bruggen.
perronmeting.
paalmeting.

Hoogte rijdraad

Ja

Verschuiving rijdraad

ja

slijtage rijdraad

Optie

Merk

Selectra Vision

Doel

Meten rijdraad.