RM150HR by Vogel & Plötscher.

Railoppervlakte meetinstrument

De her-profilering van de rails leidt tot karakteristieke bewerkingseigenschappen op het railoppervlak. Er is een kwaliteitsindex ontwikkeld en ingevoerd voor een uniforme beoordeling van het loopvlak van de rails. Het hoge-resolutie railoppervlakte meetinstrument RM 150HR voldoet aan deze specifieke eisen en biedt verificatie van de kwaliteit van het loopvlak van de spoorstaaf aan de hand van de kwaliteitsindex (QI) volgens EN 13231-2:2017.

RM150HR brochure Vogel & Plötscher

Railoppervlakte meetinstrument RM150HR by Vogel & Plötscher.

de herprofilering van spoorstaven leidt tot karakteristieke bewerkingskenmerken op het spoorstaafoppervlak. Dit heeft verschillende effecten op de geluidsproductie, afhankelijk van het type en de omvang van de kenmerken. Daarom is de kwaliteit van het spoorstaafoppervlak van cruciaal belang en ook een objectief criterium voor de beoordeling.

Er is een kwaliteitsindex ontwikkeld en ingevoerd voor een uniforme beoordeling van de spoorstaafkwaliteit. De metrologische bepaling van de kwaliteitsindex is een uitdaging, omdat zelfs de kleinste onregelmatigheden, inclusief die onder de golflengte van 10-30 mm die typisch is voor golfvorming, in aanmerking moeten worden genomen.

Het hoge-resolutie railoppervlakte meetinstrument RM 150HR voldoet aan deze specifieke eisen en verifieert de kwaliteit van het loopvlak van de spoorbaan aan de hand van de kwaliteitsindex (QI) overeenkomstig EN 13231-2:2020.

Praktische toepassing
Het draagbare railoppervlakte meetinstrument kan worden gebruikt voor vignole-sporen van elke spoorwijdte. Drie parallel opgestelde meetsensoren scannen het railoppervlak over een wielloopvlak van 20 mm. Het meetproces verloopt volledig automatisch en wordt via een geïntegreerde fijnloopmotor in slechts enkele seconden uitgevoerd.

Tijdens dit proces wordt het profiel van de looprail over een meetafstand van 150 mm continu gemeten en geregistreerd met intervallen van 0,1 mm. Het meetresultaat, bestaande uit de kwaliteitsindex [QI] inclusief de kwaliteitsklasse-indeling, wordt onmiddellijk na afloop van de meting weergegeven.

KEY FEATURES:
+
Bepaling van de kwaliteitsindex [QI] volgens EN 13231-2:2017
+
Duitse DB-goedkeuring
+
Zeer nauwkeurige digitale opname van het railoppervlak @ 0,1 µm
+
3-voudige parallelle meting van het railprofiel in één enkele actie.
+
Volledig automatisch meetproces (~ 30 sec.)
+
Eenvoudige bediening.

Gemeten spoorparameters:
> spoorloopvlakprofiel
> kwaliteit van de rail (QI)